Wczytywanie strony…
  • Praca licencjacka z turystyki i rekreacji może poruszać bardzo ciekawą tematykę.
Tematy prac licencjackich

Tematy prac licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja

Tematy prac licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja są bardzo zróżnicowane.

Chcąc napisać pracę licencjacką z turystyki i rekreacji mamy do wyboru szeroki zakres tematyczny. Przykładem ciekawej tematyki są podziemne trasy turystyczne na terenie Polski. Taką pracę możemy zacząć od teorii z zakresu turystyki podziemnej, a następnie omówić podziemne zasoby turystyczne w naszym kraju. Później charakterystyce poddać można podziemne trasy turystyczne,  jak również przedstawić odwiedzających tego typu miejsca. Kolejnym zagadnieniem mogą być podziemne trasy turystyczne zaprezentowane jako produkt turystyczny.

Warto również na koniec skoncentrować się na perspektywach rozwoju tego typu turystyki w Polsce. Tematem pracy licencjackiej z turystyki i rekreacji, który warto przedstawić, to również hotele znajdują się w zabytkowych rezydencjach. Na początku warto skrupulatnie opisać dzieje hotelarstwa. Istotne jest tutaj również, aby przekazać kluczowe informacje z zakresu hotelarstwa w zabytkach. Pracę dyplomową zakończyć można przedstawieniem informacji z zakresu wypoczynku w zabytkach.

W ramach tego można analizie poddać wybrane zabytkowe hotele. Innym przykładem mogą być walory turystyczne na przykładzie określonego miasta, czyli w tym przypadku Krakowa. Pierwszy rozdział powinien być typowo teoretyczny i wyjaśniać podstawowe pojęcia z tego zakresu. Ważnym punktem jest też analiza atrakcji turystycznych w wybranym mieście, czyli Krakowie. W ostatnim rozdziale na podstawie przeprowadzonych badań można zaprezentować opinię turystów dotyczących atrakcyjności tej miejscowości.

Kolejny temat pracy licencjackiej z turystyki i rekreacji to “przyszłość agroturystyki w Polsce”. W tym temacie można pokazać swój cały warsztat analityczny. Do tego tematu łatwo pozyskać dużo danych ze źródeł zewnętrznych. Temat ten jest bardzo ciekawe, z racji tego, że Polska turystyka będzie się dynamicznie rozwijać.

Tematy prac licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja – konkluzja.

Tematy prac licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja powinny być wybierane według zainteresowań danych studentów. Studenci tego kierunku powinni brać pod uwagę swoje perspektywy zawodowe. Częstym błędem popełnianym przez studentów, jest pisanie prac o charakterze abstrakcyjnym, wręcz czysto- teoretycznym. Zdaniem autora, trzeba pisać takie prace dyplomowe, które w przyszłości pomogą znaleźć dobrą pracę.

Dodaj komentarz